HOME > VIP Karangkraf
Kad Diskaun VIP Karangkraf
Pembelian yang sangat berbaloi dengan kad VIP Karangkraf

POLISI DATA PERIBADI KARANGKRAF

Berkuatkuasa 15 November 2013, kami, Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya (“Karangkraf”) telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  • Prinsip Am
  • Prinsip Notisdan Pilihan
  • Prinsip Penzahiran
  • Prinsip Keselamatan
  • Prinsip Penyimpanan
  • Prinsip Integriti Data
  • Prinsip Akses

Di bawah ini adalah dokumen-dokumen berkaitan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF :

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami menerusi pegawai kami seperti di bawah:

Jawatan :Eksekutif Pangkalan Data Audiens dan MyKraf ( Audience &MyKraf Database Executive )
Telefon :+603 5101 7388 antara 9.00 pagi - 5.00 petang, Isnin - Jumaat.

Anda juga boleh berhubung menerusi email kami di  [email protected].